?

Log in

No account? Create an account
перше йо ніж нє [entries|archive|friends|userinfo]
sxublenuy Andriy Golcha

[ website | Gorynashi ]
[ userinfo | хто я такий ]
[ archive | journal archive ]

Чімадан, Вакзал, расєя! [квітень. 18-е, 2014|11:31 am]
sxublenuy Andriy Golcha
[Tags|, , , ]

Коли прибираєш в шафі, раптом можуть народитися цікаві образи!


1.


2.


3.


4.


5.


6.
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: sxublenuy
2014-04-19 12:18 pm (UTC)
спонтанна ідея. а результат спонтанних ідей мені переважно подобається.
дякую!
(Відповісти) (Parent) (Thread)