?

Log in

No account? Create an account
перше йо ніж нє [entries|archive|friends|userinfo]
sxublenuy Andriy Golcha

[ website | Gorynashi ]
[ userinfo | хто я такий ]
[ archive | journal archive ]

Про змінність незмінного [січень. 1-е, 2014|10:34 pm]
sxublenuy Andriy Golcha
[Tags|, , , , ]

Ви помічаєте ранки? Ви помічаєте вечори?
Для мене кожен ранок це є споглядання за станом неба, за тим на скільки сонце змістилось відносно схилу гори, якого кольору хмари, як швидко диск сонця встає з-за горизонту, чим пахне вітер і куди гонить хмари... Цей процес триває не довго, але часу використаного для медитативного споглядання, достатньо для усвідомлення того, що завтра знову буде ранок і він буде зовсім інший, ніж сьогоднішній!
Для мене кожен вечір це є споглядання за станом неба, за тим на скільки сонце змістилось відносно схилу гори, якого кольору хмари, як швидко диск сонця сідає за горизонт, чим пахне вітер і куди гонить хмари... Цей процес триває не довго, але часу використаного на медитативне споглядання достатньо для усвідомлення того, що завтра знову буде вечір і він буде зовсім інший, ніж сьогоднішній!
Ідентичні процеси з не ідентичними наповнюваними.
Витратьте декілька хвилин і побачте свої ранки і свої вечори - ви будете здивовані наскільки вони різні щодня, хоча знаходяться в незмінному замкненому циклі.
А ось мої ранки і вечори.


1. Іноді дуже поспішаєш, але перед таким ранком не можливо не зупинитись


2. споглядаючи такий захід сонця то і діло, що тягне на сентименти.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.

ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: sxublenuy
2014-01-02 06:43 pm (UTC)
саме так!(:
(Відповісти) (Parent) (Thread)