?

Log in

No account? Create an account
Про тренування - перше йо ніж нє — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
sxublenuy Andriy Golcha

[ website | Gorynashi ]
[ userinfo | хто я такий ]
[ archive | journal archive ]

Про тренування [вересень. 28-е, 2013|05:08 pm]
sxublenuy Andriy Golcha
[Tags|, ]

Івано-Франківський болдер-стенд, зацікавленими сюди
А вона (панорама) крутиться(:

ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: iruska_l
2013-09-29 06:35 am (UTC)
файно у вас!!!
П.С. З Днем Народження!!
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: sxublenuy
2013-09-29 09:55 am (UTC)
ага, друзі постарались!(:
ДЯКУЮ за вітання!!
шось ніяк не перетнемося на скелях(:
(Відповісти) (Parent) (Thread)