?

Log in

No account? Create an account
День появи на світ друга - перше йо ніж нє — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
sxublenuy Andriy Golcha

[ website | Gorynashi ]
[ userinfo | хто я такий ]
[ archive | journal archive ]

День появи на світ друга [червень. 7-е, 2010|06:50 pm]
sxublenuy Andriy Golcha
[Tags|]
[Настрій |всякий]

  
Як треба спати в ТРАНСКарпатському зорельоті, або друг ше не появився на світі 
  
  
  
  
  
Прийшов ранок 
  
  
Але друг все ж не хтів появлятися на світ 
  
А потім наступив день 
  
  
  
  
  
  
І ми з другом заморились і не хотіли появлятись на світ, тому наші ровери поїхали без нас 
  

ПосиланняВідповісти

Comments:
From: 8kuzzzia
2010-06-08 07:07 am (UTC)
думала, ти будеш писати про ровери)) про якогось чувака який першим вигадав сей транспірт, про історію розвитку велосипедів і т.д. А ТО ВСЕ ПРО ВІЛЮ!=)
(Відповісти) (Thread)
From: 8kuzzzia
2010-06-08 07:08 am (UTC)
ну і хай йому хай!) всього ы все!))
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: sxublenuy
2010-06-08 09:00 am (UTC)
дякую за вітання(:
а про того чувака вже багато напевно написано...
(Відповісти) (Parent) (Thread)
From: rusana_laloba
2010-06-08 05:09 pm (UTC)

Привітання

Певне, що він не просто так з"явився на цей світ, як Газда Сих Гір. Я то знаю точно. Відьма)
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: sxublenuy
2010-06-08 07:08 pm (UTC)

Re: Привітання

газда , газдов, але чуть не проспов сві день(
(Відповісти) (Parent) (Thread)